వినాయక చవితి వేడుకలు ప్రగతి భవన్ లో ఘనంగా జరిగాయి. గణనాథుడు కి ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు శోభమ్మ దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు

Related image

సోమవారం వినాయక చవితి వేడుకలు ప్రగతి భవన్ లో ఘనంగా జరిగాయి. గణనాథుడు కి ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు శోభమ్మ దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు


    
       
   


              

     

More Press Releases