మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు

09-01-2020 Thu 06:28

హైదరాబాదులో బంగారం, వెండి ధరలు:

  •  24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా  రూ. 40,940
  •  22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా  రూ. 38,970
  •  వెండి కిలో ధర రూ.48,800

వివిధ మార్కెట్లలో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.40,940, విజయవాడలో రూ.41,350, విశాఖపట్నంలో రూ.42,060, చెన్నైలో రూ.40,920గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.38,970, విజయవాడలో రూ.38,300, విశాఖపట్నంలో రూ.38,690, చెన్నైలో రూ.38,970గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.48,800, విజయవాడలో రూ.50,000, విశాఖపట్నంలో రూ.49,100, చెన్నైలో రూ.51,100 వద్ద ముగిసింది.