ఫొటోలు:- ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఓటాన్‌ ఎకౌంట్‌ బడ్జెట్‌ను అసెంబ్లీలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రవేశపెట్టారు

Related image

ఫొటోలు:- ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఓటాన్‌ ఎకౌంట్‌ బడ్జెట్‌ను అసెంబ్లీలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రవేశపెట్టారు

         
   

More Press Releases