బల్లిపాటు వలన కలిగే మంచి ఫలితం !

సాధారణంగా అందరి ఇళ్లలోను బల్లి కనిపిస్తూ వుంటుంది. అది ఇంట్లోకి వచ్చే కీటకాలను ఆహారంగా స్వీకరిస్తూ వుంటుంది. అందువలన ఎవరూ కూడా వాటిని ఇంట్లో నుంచి తరిమివేసే ఆలోచన చేయరు. ఇక అవి హాని చేసేవి కూడా కాకపోవడం వలన ఎవరూ వాటి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. అయితే బల్లికూడా శకునం పలుకుతుందనీ, బల్లిపాటుకి ఫలితం ఉంటుందని చెప్పబడుతోంది.

బల్లి చేసే ఒక చిత్రమైన ధ్వనిని అది పలికే శకునంగా భావిస్తూ వుంటారు. అయితే అది ఏమిటనే విషయాన్ని కనుక్కోవడానికి పెద్దగా ఆసక్తిచూపరు. కానీ మీద బల్లి పడిందంటే మాత్రం .. దాని ఫలితం ఎలా వుంటుందోననే విషయంగా ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఆ విషయంలో తమ సందేహం నివృత్తి చేసుకునేంత వరకూ స్థిమితంగా వుండలేకపోతారు.

సాధారణంగా బల్లులు పైకప్పును ... గోడలను ... తలుపులను ... కిటికీ రెక్కలను అంటిపెట్టుకుని కనిపిస్తుంటాయి. ఏదో ఒక సందర్భంలో అవి మీద పడటం జరుగుతూ వుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో శరీరంపై గల వివిధ ప్రదేశాల్లో ఒక్కోచోట బల్లిపడటం వలన ఒక్కోఫలితం చెప్పబడుతోంది. కొన్ని ప్రదేశాల్లో బల్లిపాటు మంచి ఫలితాలనిస్తే, మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో అది చెడు ఫలితాలను ఇస్తుందని చెప్పబడుతోంది. ఇక మంచిఫలితాల విషయానికి వస్తే, పాదాల దగ్గర నుంచి బల్లి పైకి పాకడం వలన మంచి జరుగుతుందని స్పష్టం చేయబడుతోంది.


More Bhakti News