ఫోటోలు: ఈ నెల 31న ‘తెలంగాణ బ్రాహ్మణ్ సదన్’ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానున్నది.

Related image

ఈ నెల 31న ‘తెలంగాణ బ్రాహ్మణ్ సదన్’ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానున్నది.More Press Releases