మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు

23-12-2017 Sat 06:10

హైదరాబాదులో బంగారం, వెండి ధరలు:

  •  24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా  రూ. 29,640
  •  22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా  రూ. 27,450
  •  వెండి కిలో ధర రూ.38,100

వివిధ మార్కెట్లలో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.29,640, విజయవాడలోరూ.29,600, విశాఖపట్నంలో రూ.29,680, ప్రొద్దుటూరులో రూ.29,720, చెన్నైలో రూ.28,810గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.27,450, విజయవాడలోరూ.27,500, విశాఖపట్నంలో రూ.27,300, ప్రొద్దుటూరులో రూ.27,350, చెన్నైలో రూ.27,440గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.38,100, విజయవాడలోరూ.38,500, విశాఖపట్నంలో రూ.38,200, ప్రొద్దుటూరులో రూ.38,300, చెన్నైలో రూ.40,200 వద్ద ముగిసింది.