మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు

15-10-2015 Thu 04:53

వివిధ మార్కెట్లలో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.27,330, విజయవాడలో రూ.27,200, ప్రొద్దుటూరులో రూ.27,000, చెన్నైలో రూ.27,250, ముంబైలో రూ.26,845గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.26,780, విజయవాడలో రూ.25,250, ప్రొద్దుటూరులో రూ.25,110, చెన్నైలో రూ.25,480, ముంబైలో రూ.26,695గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.37,500, విజయవాడలో రూ.37,500, ప్రొద్దుటూరులో రూ.37,100, చెన్నైలో రూ.37,665, ముంబైలో రూ.37,390 వద్ద ముగిసింది.