శ్రీవారి సమాచారం

03-08-2014 Sun 08:00

ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ తగ్గింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. ఇక, ప్రత్యేక దర్శనానికి 4 గంటలు, కాలినడకన వచ్చే భక్తులకు 6 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ ఉదయానికి 9 కంపార్ట్ మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.